ILCO klub stomikov Martin

 

 

“Stomikovi treba pomáhať a nie ho ľutovať.”

Ing. Štefan Pindroch

O nás

ILCO klub stomikov Martin

Je dobrovoľné záujmové združenie s humanitným zameraním, ktorého cieľom je chrániť práva, presadzovať záujmy a pomáhať uspokojovať potreby zdravotne postihnutých občanov – stomikov, postihnutých kolostómiou, urostómoiu, ileostómiou… a inými civilizačnými chorobami.


Poslaním združenia je zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov – stomikov, podporovať integráciu do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracujeme so štátnymi, samosprávnymi a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v SR a v zahraničí.


Na Slovensku žije približne 10 000 stomikov, ročne pribudne okolo 1500 nových stomikov

Na Slovensku bolo založených 31 ILCO klubov stomikov. Funkčných je už iba 17. 

summer, sunshine, sun-297586.jpg

Máte otázky?

Zavolajte a objednajte sa, radi Vám všetko vysvetlíme.